راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن

  مجله پژوهشنامه حکمت اهل بیت (علیهم السلام) دانشگاه اصفهان  (علمی - پژوهشی)

  مجله پژوهشنامه حکمت اهل بیت(علیهم السلام) ، تازه های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد . بنابراین مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشد :

  الف - شرایط علمی

  1-مقاله باید دارای اصالت و نوآوری  (Orginal Research )تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2-در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد .

  توضیح : مقاله پس از دریافت، نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد . پس از وصول دیدگاه های داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد .

  ب - شرایط نگارش

  1-مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

  2-نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار و نشانی پست الکترونیکی نوشته شود ذکر شماره تلفن مسوؤل مکاتبات در برگ پیوست نیز لازم است.

  3-چکیده فارسی حد اکثر پانزده سط ر (150تا200کلمه)باشد.

  4-کلید واژه فارسی حداکثر شش کلمه باشد.

  5-مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد .

  6-بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

  7-در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود .

  8-مقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق باشد.

  9-چکیده انگلیسی حداکثر پانزده سطر( 150تا 200کلمه) باشد.

  10-کلید واژه انگلیسی حداکثر شش کلمه باشد.

  11-نام نویسنده ، درجه علمی و محل کار به انگلیسی نوشته شود .

  12-ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده، سال و صفحه نوشته شود ؛ ( مثال : زرین کوب:254:1372 )

  13-فهرست منابع باید به ترتیب زیر باشد :

  الف : کتاب

  نام خانواد گی( شهرت )نام، سال انتشار(درون پرانتز)، نام کتاب، نوبت چاپ، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر .

  ب : نشریه

  نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتش ار( درون پرانتز)، عنوان مقاله(درون گیومه) نام نشریه، شماره دوره، صفحات مقاله( از ص تا ص)

  ج : مجموعه مقالات

  نام خانوادگی، نام، سال انتشار (درون پرانتز) ،عنوان مقاله (درون گیومه ) نام گرد آورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله از( ص تا ص )

  د : سایتهای اینترنتی

  نام خانوادگی، نام، ( آخرین تاریخ ) ،عنوان موضوع (درون گیومه ) نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک

 

  14-مقاله باید حداقل10 صفحه و حداکثر20 صفحه باشد و هر صفحه در23 سطر تنظیم شود .

  15-مقاله تحت برنامه word xp و با قلم Lotus فونت 13 و از طریق سامانه نشریات دانشگاه اصفهان یا ایمیل به دفتر مجله ارسال شود.

  16-اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، در پاورقی متن مقاله نوشته شود .

  17-مقاله نباید در هیچ مجله دیگری به چاپ رسیده باشد .

  یادآوری : مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن مقاله، همچنین ویراستاری آن آزاد است .

 "بر اساس قوانین نشریات دانشگاه اصفهان، مقالاتی به فرایند داوری وارد می شوند که هیات علمی نویسنده مسئول مقاله باشد مگر اینکه در گروه مولفان عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد.
همچنین تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و سازمان نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد."

  قابل توجه نویسندگان محترم:

 

  1- طبق تصمیم هیات تحریریه این نشریه از پذیرش و بررسی مقالاتی که نویسنده مسؤول و ارسال کننده مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی نباشند، معذور است.

 

  2- مقالات ارسالی از طرف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی باید فایل تاییدیه مقاله توسط عضو هیات علمی همکار مقاله را داشته باشد.

 

  3- ارسال کننده و نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان‌‌نامه و یا طرح پژوهشی باید عضو هیات علمی باشد.