صحیفه سجادیه الهام‌بخش نیایش‌های کهن پارسی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

صحیفه سجادیه یکی از متون دعایی مهم و زیبای اسلام است که علاوه بر مناجات پیشوای چهارم شیعیان، مطالب و مفاهیم بلند عرفانی نیز دارد. در بررسی و تطبیق مناجات صحیفه سجادیه با مناجات منثور فارسی، مشاهده می‌شود که پاره‌ای از مضامین این مناجات منثور، متأثر از صحیفه سجادیه است. در مقاله‌ پیش رو، نتایج جستجوی نویسندگان در مناجات‌نامه‌های فارسی، با نظرداشت مضامین دعاهای صحیفه سجادیه، با سامانی نو عرضه شده است. در این پژوهش، با ارائه نمونه‌هایی بر مبنای روش توصیفی تحلیلی، نشان داده شده است که عارفان ایران زمین چگونه و چقدر، از نیایش‌های امام سجاد علیه‌السلام متأثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sahife Sajjadiye, An Inspiration for Persian Ancient Prayers

نویسندگان [English]

  • Soghra Salehi Sadati 1
  • Mohammad Reza Ibnorrasool 2
1 University of kashan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

Sahife Sajjadieye is one of the most important and beautiful orison texts in Islam. In this text, there are mystic themes in addition to 4th Imam’s prayers. By studying and conforming prayers in Sahife Sajjadiye with Persian prayers in prose, it’s obviously shown that many themes in Persian prayers have been influenced by Sahife Sajjadiye. In this paper, the results of authors' researches in Persian liturgies, with a view to pray themes in Sahife Sajjadie are presented in a new form. In this research, by presenting examples on the base of descriptive – analytical method, it is shown that how and to some extent Iranian mystics have been influenced by Imam Sajjad's prayers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sahife Sajjadie‚ Persian prayers‚ Comparative literature‚ Translation
  • Citation