ساختارشناسی زیارات مأثور اهل‌بیت علیهم‌السلام

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

اتصال و ارتباط با اهل‌بیت(ع) ضرورتی انسانی و الهی و راهگشای دستیابی به کمال و سعادت در دنیا و آخرت است. یکی از راه‌های این اتصال و ارتباط، از ناحیه زیارت محقق می‌شود؛ زیارت رمز حضور و شهادت عینی ائمه(ع) بر حیات جامعه اسلامی است و موجب تذکر و تعهد زائر، به حضور این بزرگواران در همه شؤون جامعه اسلامی می‌شود. «زیارتنامه‌های مأثور»، متنی که هنگام زیارت معصومان، به عنوان تشرف باطنی خطاب به آنان خوانده می‌شود و امامان صادر کرده‌اند، تعلیم دهنده کیفیت برقراری ارتباط و ابراز ارادت و محبت و مودت زائر به ایشان هستند؛ در عین ‌حال، گنجینه‌ای از تعالیم عمیق معرفتی و اخلاقی معصومان(ع) را در اختیار انسان قرار می‌دهند. زیارتنامه‌های مأثور در واقع متون آموزشی هستند که روح کلی و ساختار واحدی دارند و ائمه اطهار(ع) در آن‌ها، مباحثی از اصول دین همچون توحید و صفات الهی، نبوت و پیامبر شناسی و نیز امامت و رهبری مطرح کرده‌اند. در کنار اصول دین، مباحثی از فروع دین همچون جهاد، تولی و تبری و نیز امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تعالیم اخلاقی مانند صبر، تقوا، وفای به عهد و سایر ارزش‌های اخلاقی را مطرح کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Structure of Real Pilgrimages of Ahl Al- Beyt (Peace be Upon Them)

نویسندگان [English]

  • Talat Hasani Baferani
  • Faemeht Taghavi
University of Qom
چکیده [English]

Connection and appealing to infallible Imams is a necessity which leads to prosperity in this world and hereafter. Certainly, pilgrimage is one of the ways to obtain it. Pilgrimage makes one confirm the presence of Imams in his Islamic community and all aspects of life and also remind this presence. There are texts given by some Imams to read in visiting the holy Imams' sepulcher. These texts teach one not only how to talk and express his devotion and affection to Imams, but also gives some deep moral knowledge of them.p moral knowledge. and love hoeams amsConsidering the importance of the texts, the great significance to study and analyze them in terms of content and structure is to have better and deeper utilization. These texts are educational and have a general content with the same structure. Primary principles of Islam such as monotheism, prophecy, imamate, and the secondary ones, jihad, enjoining good and prevention of vice, and lots of other moral values including patience, virtue and fidelity are all noted in the texts of pilgrimages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pilgrimage
  • content
  • Texts of Pilgrimages
  • Imams (PBUT)
  • Real Pilgrimage