بازکاوی سیاست علوی روایتی نظام‌مند از آراء سیاسی امام علی علیه‌السّلام

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

چکیده

تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه‌های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی‌های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان‌سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه‌ها و آموزه‌های مکتب علوی، نشان داده ­است که اندیشه­ سیاسی امام علی علیه‌السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش‌گانه‌ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام‌های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان‌بینی الهی اسلامی است؛ به گونه‌ای که ویژگی‌های فوق‌الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان‌بینی اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Alawite Policy, A Systematic Narrative of Political Ideas of Imam Ali (Peace be Upon him)

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi egieh 1
  • Zahra Malekshahi 2
  • Masood Karimi beiranvand 2
1 University of Isfahan
2 Islamic Azad University Khorramabad Branch
چکیده [English]

Scientific and practical changes in political fields have resulted new political theories. Among these theories, the political system has a prominent position. Despite of great usage of the term ''Islamic Political System'', there is not yet a disciplined and scientific perception for it. Considering positive and negative aspects of this theory, the present study shows that Imam Ali's political thoughts could firmly make a proper model of political system by proving the possibility of extraction of a political system theory based on principles of Alawite school. Six components including purposes, restriction, knowledge, might, structure and political development have been considered in coherent manner in Alawite's political system theory. Ultimately, results of the chart shows that what distinguishes Alawite's political system from materialistic political ones, is its origin in Islamic- Divine worldview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Political System
  • Policy
  • Government
  • Imam Ali
  • Islam