بررسی دیدگاه‌های ایمانوئل کانت در موضوع اخلاق و آموزه‌های اخلاق‌مدارانه امام محمدباقر(ع)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایمانوئل کانت (Immanuel kant) فیلسوف شهیر آلمانی، در مبانی اندیشه خود، به بحث اخلاق توجه کرده است. وی با ترسیم منظومه فکری خود، بر این باور است که اخلاق مداری فراتر از هر گونه امر طبیعی یا مافوق طبیعی است. وی با تلاشی که در راستای خلوص اخلاق به انجام رسانده، بر این رای حکم کرده که تنها و تنها اراده خیر است که می‌تواند به دور از هر شائبه غیر اخلاقی باشد. امام محمدباقر(ع) از جمله ائمه معصومی است که در آموزه‌های خود، بر موضوع اخلاق مداری تاکید فراوان کرده است. امام باقر در مقایسه با کانت، از مرحله‌ای متعالی‌تر در اخلاق، سخن به میان می‌آورد. بررسی دیدگاه‌های امام باقر(ع) و کانت، ما را به فهم صحیح‌تری از نسبت اخلاق و دین نیز رهنمون می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Immanuel Kant’s Viewpoints about Morality and Imam Muhammad al-Baqir’s Ethical Teachings (AS)

نویسندگان [English]

  • Abdollah Nasri
  • Hadi Tabatabaie
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

German philosopher, Immanuel Kant (1724-1804), has considered the topic of morality in his philosophy. He believed that morality is beyond any natural or supernatural deed. In view of his efforts to purify morality, Kant believed that the good will is the only thing that can be free of any immoral deeds. Imam Muhammad al-Baqir (AS) is one of the Shiite imams who has emphasized significantly on the morality in his teachings. The extent of morality in Imam’s teachings not only covers the Kant's ideas but also speak of a higher level. Study of perspectives and ideas of these two thinkers would lead us to a better understanding of the relation between morality and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Imam Muhammad al
  • Keywords: Imam Muhammad al- Baqir
  • Baqir
  • Immanuel Kant
  • Duty
  • Morality
  • religion