پژوهشنامه حکمت اهل بیت علیهم السلام (RJWPH) - اهداف و چشم انداز